XVI Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów 30-31 marca 2016

W końcówce marca odbędzie się Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów. Wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz branży dzięki długiej 16-letniej historii. Skupia najważniejszych przedstawicieli administracji centralnej, regulatora, organizacji pozarządowych oraz kadry zarządzające branży. Rada programowa złożona z kluczowych dla branży sprawia, że tematy poruszane na sympozjum są aktualne, a poziom dyskusji jest na najwyższym poziomie.

Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów

Program:

Bloki tematyczne w pierwszym dniu:

  1. Infrastruktura stacjonarna: co zrobić, żeby w Polsce był powszechny dostęp do bardzo szybkiego Internetu?
  2. Jednolity rynek cyfrowy
  3. Dostęp do rynku globalnego

Bloki tematyczne w drugim dniu:

  1. Nowe technologie w telekomunikacji i mediach
  2. Jakość usług telekomunikacyjnych
  3. Wolność konsumencka
  4. Silny rynek reklamowy warunkiem silnych mediów w Polsce

Szczegółowy program pod tym linkiem.

Rada programowa:

Przewodniczącym rady programowej jest Maciej Witucki. W latach 2006-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. (Orange Polska), a 19 września 2013r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej spółki. W skład rady programowej wchodzą również 44 członkowie wymienieni poniżej:

rada-4

Grupa docelowa:

grupa docelowa

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://telekomunikacjaimedia.pl/

Dane kontaktowe w sprawie konferencji:
tel: +48 22 379 29 00
E-mail: info@mmcpolska.pl

TheWebCherry.com jest patronem medialnym XVI Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów.

Podziel się z innymi:

Google+